registrace / přihlásit
Samorealizace | unigranit.cz

unigranit.cz > E-shop > Samorealizace

Samorealizace

Připravili jsme pro Vás pár rad pro správnou instalaci našich produktů. Kamenné materiály je možno instalovat na podlahy, stěny a ostatní vodorovné i svislé konstrukce. Lze je pokládat na jakýkoliv podklad v případě, že budou dodrženy všechny zásady správné montáže a zvoleny vhodné montážní postupy a lepicí tmely.

Podklad

Podkladová plocha musí být dostatečně pevná pro položení obkladů a dlažeb. Rovinnost podkladové plochy by měla být v toleranci +- 3 mm (prohlubně nebo vyvýšeniny podkladové plochy by neměly odchylovat o více než 3 mm od ideální roviny. K vyrovnání nerovností využijeme stěrky Mapelastichydroizolační stěrka k vodotěsné ochraně betonu bazénů, balkónů nebo stěrky Mapegumstěrka pro hydroizolaci povrchu v interiéru. Větší odchylky způsobují obtížnost montáže, horší kvalitu konečného položení a také vyšší spotřebu lepicích tmelů.

Příklady podkladových ploch: monolitický beton, cementový potěr, plochy s podlahovým vytápěním, vápenocementová omítka, sádrokartonové konstrukce, původní (renovovaná) keramická, terasová nebo kamenná dlažba či obklad, omítky opatřené nátěry apod.

Základní podmínky úspěšné montáže

Podkladová plocha zhotovená z betonu musí být vyzrálá, podkladová plocha musí být zbavena všech nečistot a prachu, v následujících případech musí být plocha před nanesením lepidla ošetřena penetračním nátěrem: sádrové omítky, sádrové prefabrikáty a sádrokartonové desky, původní (staré) dlažby a betony, podklady opatřené nátěry apod., všeobecně musí mít podklad přiměřenou tepelnou roztažnost. Pro sádrové povrchy, keramické dlažby a přírodní kámen doporučujeme použít Primer G; pro hladké a savé podklady Eco Prim Grip.

Čím lepit

1. přímo do cementové mazaniny - tento způsob doporučujeme  v případě síly vrstvy podloží od 30mm výše. 
2. pomocí lepicích tmelů - tento způsob lze aplikovat vždy od síly 5 do 20mm vrsty podoží a lze použít všechny námi nabízené tmely - GranirapidKerabond a Keraflex.

Druhy lepicích tmelů

Na trhu jsou k dispozici lepicí tmely od mnoha výrobců prakticky srovnatelné kvality a ceny. Lepicí tmely jsou nabízeny s přesně určeným způsobem použití a proto je nutné požadovat tmel vždy pro konkrétní použití a podklad a to zejména:

- lepicí tmel musí být určen pro přírodní kámen (nelze použít tmel pro keramiku) a dále je nutno rozlišovat druh podkladu (sádrokarton apod.) - doporučujeme zejména přípravek Kerabond
- pro tepelně namáhané plochy (podlahové vytápění, exteriér apod.) je vhodný přípravek Keraflex 
- pro namáhané plochy doporučujeme rychleschnoucí lepidlo Granirapid 

Jak lepit
Pro použití všech lepicích tmelů, spárovacích hmot a ostatní prostředků je nutné se důsledně řídit návody k použití, dodávanými spolu s těmito vrobky.

Příprava směsi:
Lepicí tmely bývají obvykle v 25 kg balení a připraví se jako směs s vodou dle návodu dodavatele.

Použití směsi:
Lepicí tmely se nanáší na podklad pomocí zubové stěrky. Všeobecně platí, že alespoň 65% plochy rubové strany dlažby /obkladu/ musí být v kontaktu s lepicí vrstvou.

Doporučení:
Nejdříve naneste hladkou stěrkou tenkou kontaktní vrstvu lepicího tmelu po celé ploše obkladu. Až poté nanášejte cca 6 mm tlustou vrstvu lepicího tmelu ozubenou stěrkou vhodné velikosti. V případech zvýšeného namáhání plochy nebo při aplikacích v exteriéru musí být prostor mezi dlažbou a podkladem zcela vyplněn, proto je nutné nanést tmel rovněž na rubovou stranu dlažby.

Lepení obkladů a dlažeb

Není nutné před lepením namáčet, aplikují se na suchý povrch. Dlažba se pokládá tak, že se do vrstvy lepicícho tmelu pouze zatlačí a vyrovná. Šířka spáry se volí obvykle 1-2 mm. Doba tuhnutí nanesené vrstvy (zpracovatelnost) bývá za normálních klimatických podmínek 20-30 minut, avšak extrémní teploty, přímý sluneční svit nebo suchý vítr mohou tuto dobu podstatně zkrátit. Je třeba proto průběžně kontrolovat, zda se na tmelu netvoří nelepivý film. Vlhčení nanesené vrstvy je nepřípustné, neboť takto dodaná voda vytvoří nelepivou dělicí vrstvu. Opravy položené dlažby a obkladů lze provést obvykle do 20 minut po položení.
Dlažba a obklady musí být chráněny před namočením nebo deštěm alespoň dalších 24 hodin a nesmí být vystaveny přímému slunci nebo mrazu nejméně 7 dní.

Spárování
Jakmile je tmel dostatečně vytvrzen, je možno položený obklad vyspárovat. V běžných případech se používají flexibilní spárovací hmoty Ultracolor Plus, které jsou k dispozici v mnoha barvách, stejně jako pružný silikonový tmel Mapesil LM, který je určen pro vyplnění dilatačních a pohybových spár.

Čištění
Nářadí a ruce lze snadno před vytuhnutím tmelu očistit dostatečným množstvím vody, zatímco povrch obkladu je nejlépe očistit vlhkým hadrem. Vodu na čištění obkladu lze použít jen omezeně, a to až několik hodin po položení.

Spotřeba
Spotřeba lepicích tmelů bývá obvykle 6-8 kg/m2

Ukončení nebo napojení na jiné povrchy
Ukončení stejně jako přechody mezi různými povrchy /rohy, kouty a dilatační spráy/, je nejlepší řešit pomocí speciálních lišt. Sortiment těchto lišt je na trhu dostatečně široký, takže lze vyřešit jakýkoliv detail napojení či ukončení obkladů a dlažeb. Oproti lepicím tmelům lze použít pro kámen i obdobné lišty určené pro keramiku.

Dilatační spáry
Dilatační spára je mezera mezi dlažbami, která umožňuje kompenzovat tepelnou roztažnost obkladů a dlažeb. Dilatační spára je cca 6-8 mm široká a bývá vyplněna pružným (silikonovým) tmelem nebo je zhotovena z dilatačních lišt. Pokládaná plocha proto musí být z již uvedených důvodů tepelné roztažnosti rozdělena do tzv. dilatačních polí o velikosti cca 20-30 m2. Rozdělit plochu do těchto polí (a to i stěny) je z hlediska životnosti a kvality montáže velmi důležité. V případě kladení větších ploch a zejména ploch tepelně namáhaných doporučujeme vždy konzultaci s odborníkem.

Nejdůležitější zásady
Vždy je nutno dodržet dilatační spáry v podkladové konstrukci, dilatační spáry je nutné udělat vždy v přechodu různých podkladů, dilatační spáry je nutné vytvořit na přechodu mezi vodorovnou a svislou plochou (platí i pro soklík), čím větší tepelné namáhání, tím menší dilatační pole (podlahové vytápění, venkovní dlažby a obklady).

Jak čistit a udržovat
Hotové podlahy a stěny osazené kamennými dlažbami a obklady čistíme a udržujeme běžnými čistícími prostředky. Na místech, kde jsou plochy často smáčeny (koupelny, kuchyňské desky apod.) doporučujeme plochy opatřit impregnačním nátěrem, který zcela zabrání nasákávání vlhkosti a usnadní údržbu. Přípravek Akemi – Antifleck je ideální na kuchyňské a koupelnové desky, neboť má potravinový atest, přípraek Akemi je vhodný na impregnace ostatních ploch (dlažby, schody, parapety).