Výroba

od lomu k obkladu

Začátek procesu - těžba kamene v lomech po celém světě nebo v tuzemsku

Vytěžený polotovar pro výrobu - kamenný blok určený pro další zpracování

Žulový blok se pomocí portálového jeřábu přemístí pod rám vícekotoučové pily 

Diamantové kotouče o průměru 1000 až 1200 mm nařežou blok svislým řezem na pásy o šířce 305 nebo 400 mm a o tloušťce 10 až 15 mm a poté se desky od bloku odříznou horizontálním diamantovým kotoučem

Automatická výrobní linka upraví povrch do požadované jakosti (leštění do vysokého lesku, podlesk, jemné a hrubé broušení, tryskání, opalování), naformátuje požadovaný rozměr a zkalibruje rozměry desek i jejich tloušťku

Na konci linky se hotové obklady zabalí do kartonových obalů